Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Hội nghị triển khai, hướng dẫn Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã

Ngày 05/07/2023 00:00:00

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên phối hợp với VNPT Yên Định tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1.jpg
Ngày 5/7/2023 tại phòng họp của UBND xã, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên phối hợp với VNPT Yên Định tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã  đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
              Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Hội nghị mời VNPT huyện Yên Định cùng rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã;
2.jpg
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Công Hưng chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ giúp việc đã được phân công phụ trách tham mưu các tiêu chí bám sát các nội dung cụ thể tham mưu Trưởng ban chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ;
Cũng tại hội nghị, với tình thần “Cầm tay, chỉ việc” trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, VNPT Yên Định đã hướng dẫn, rà soát Bộ tiêu chí theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã  đếnnăm2025 trênđịabàntỉnhThanhHóa; Đồng thời hướng dẫn chi tiết cho thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ các bước thực hiện các kênh giao tiếp “OA UBND Định Liên”, “Thanhhoas”…
Sau khi được triển khai, hướng dẫn, thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số đã trao đổi với VNPT Yên Định những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để được hỗ trợ tháo gỡ.
          Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số kết luận một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò công tác chuyển đổi số và yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
                                                                                  Thực hiện: Lan Hương 

Hội nghị triển khai, hướng dẫn Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã

Đăng lúc: 05/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên phối hợp với VNPT Yên Định tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1.jpg
Ngày 5/7/2023 tại phòng họp của UBND xã, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên phối hợp với VNPT Yên Định tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã  đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
              Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Hội nghị mời VNPT huyện Yên Định cùng rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã;
2.jpg
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Công Hưng chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ giúp việc đã được phân công phụ trách tham mưu các tiêu chí bám sát các nội dung cụ thể tham mưu Trưởng ban chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ;
Cũng tại hội nghị, với tình thần “Cầm tay, chỉ việc” trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, VNPT Yên Định đã hướng dẫn, rà soát Bộ tiêu chí theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã  đếnnăm2025 trênđịabàntỉnhThanhHóa; Đồng thời hướng dẫn chi tiết cho thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ các bước thực hiện các kênh giao tiếp “OA UBND Định Liên”, “Thanhhoas”…
Sau khi được triển khai, hướng dẫn, thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số đã trao đổi với VNPT Yên Định những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để được hỗ trợ tháo gỡ.
          Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số kết luận một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò công tác chuyển đổi số và yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
                                                                                  Thực hiện: Lan Hương 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC