Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 01/08/2023 00:00:00

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

z4565665683919_6e37b4de7f5553b08880ac6dbffcf042.jpg
Sáng ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị diễn ra tại cả 3 điểm cầu của tỉnh, huyện, xã. Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến xã Định Liên thành phần tham dự gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; Thành viên Tổ Công tác Đề án 06; Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng;
z4565665692432_533814bf4c4a871a5cc3483ef99199ad.jpg
Hội nghị đã được nghe Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 và được nghe Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2023.
Hội nghị đã Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Thanh Hóa, trong đó trong tâm triển khai bằng 43 mô hình cụ thể.
z4565665674214_4ac1a43abbf56cdfd6c5b695c84c856f.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2023, trọng tâm là quý IV năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên, Tổ công tác đề án 06 cấp xã sẽ tập trung phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 và “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 Thực Hiện: Lan Hương

Sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Đăng lúc: 01/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

z4565665683919_6e37b4de7f5553b08880ac6dbffcf042.jpg
Sáng ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị diễn ra tại cả 3 điểm cầu của tỉnh, huyện, xã. Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến xã Định Liên thành phần tham dự gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; Thành viên Tổ Công tác Đề án 06; Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng;
z4565665692432_533814bf4c4a871a5cc3483ef99199ad.jpg
Hội nghị đã được nghe Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 và được nghe Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2023.
Hội nghị đã Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Thanh Hóa, trong đó trong tâm triển khai bằng 43 mô hình cụ thể.
z4565665674214_4ac1a43abbf56cdfd6c5b695c84c856f.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2023, trọng tâm là quý IV năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên, Tổ công tác đề án 06 cấp xã sẽ tập trung phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 và “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 Thực Hiện: Lan Hương
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC