Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Xã Định Liên đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2023

Ngày 24/09/2023 00:00:00

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2023

      Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; Công văn 727/UBND-VHTT ngày 10/3/2023 của UBND huyện Yên Định về việc Giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
       Ngày 22/9/2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên ban hành kế hoạch Cao điểm đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện nhiệm vụ về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023. Trong đó, chú trọng thực  hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
        * Về nội dung:
       Cài đặt chữ ký số, phần mềm an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho toàn thể công dân ở độ tuổi trường thành trên địa bàn xã.
        Rà soát, tổng hợp công dân từ 15 tuổi trở lên có sử dụng tài khoản ngân hàng;
        Rà soát, tổng hợp hộ gia đình có thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt;
        * Về đối tượng, điều kiện thực hiện:
Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã từ 15 tuổi trở lên ở độ tuổi trưởng thành có căn cước công dân, điện thoại thông minh;
        * Thời gian: Phát động cao điểm từ ngày 23/9/2023 đến ngày 30/9/2023
        Địa điểm: Nhà văn hóa thôn và trực tiếp tại hộ gia đình
       Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo xã, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện; Cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn chỉ đạo thực hiện.
       Xác định việc cài đặt các phần mềm cho công dân phục vụ chuyển đổi số của cá nhân và đơn vị là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương năm 2023. Trong đó, cài đặt chữ ký số cho công dân sử dụng cho dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký gia đình văn hóa, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử…là rất quan trọng. Chính vì thế với tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng quyết tâm triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân trong xã được biết và phối hợp thực hiện.
3.jpg
Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vực Phác xã Định Liên cài đặt chữ ký số tại hộ gia đình
 
      Với tinh thần và quyết tâm chính trị sâu sắc, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã tin tưởng rằng sau đợt cao điểm này các nội dung, nhiệm vụ được Ban chỉ đạo triển khai sẽ đạt kết quả cao, là tiền đề quan trọng chuẩn bị đề nghị công nhận xã Định Liên hoàn thành chuyển đổi số năm 2023./.
                                                                                                                   Thực hiện: Lan Hương

 

Xã Định Liên đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2023

Đăng lúc: 24/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2023

      Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; Công văn 727/UBND-VHTT ngày 10/3/2023 của UBND huyện Yên Định về việc Giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
       Ngày 22/9/2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên ban hành kế hoạch Cao điểm đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện nhiệm vụ về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023. Trong đó, chú trọng thực  hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
        * Về nội dung:
       Cài đặt chữ ký số, phần mềm an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho toàn thể công dân ở độ tuổi trường thành trên địa bàn xã.
        Rà soát, tổng hợp công dân từ 15 tuổi trở lên có sử dụng tài khoản ngân hàng;
        Rà soát, tổng hợp hộ gia đình có thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt;
        * Về đối tượng, điều kiện thực hiện:
Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã từ 15 tuổi trở lên ở độ tuổi trưởng thành có căn cước công dân, điện thoại thông minh;
        * Thời gian: Phát động cao điểm từ ngày 23/9/2023 đến ngày 30/9/2023
        Địa điểm: Nhà văn hóa thôn và trực tiếp tại hộ gia đình
       Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo xã, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện; Cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn chỉ đạo thực hiện.
       Xác định việc cài đặt các phần mềm cho công dân phục vụ chuyển đổi số của cá nhân và đơn vị là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương năm 2023. Trong đó, cài đặt chữ ký số cho công dân sử dụng cho dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký gia đình văn hóa, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử…là rất quan trọng. Chính vì thế với tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng quyết tâm triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân trong xã được biết và phối hợp thực hiện.
3.jpg
Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vực Phác xã Định Liên cài đặt chữ ký số tại hộ gia đình
 
      Với tinh thần và quyết tâm chính trị sâu sắc, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã tin tưởng rằng sau đợt cao điểm này các nội dung, nhiệm vụ được Ban chỉ đạo triển khai sẽ đạt kết quả cao, là tiền đề quan trọng chuẩn bị đề nghị công nhận xã Định Liên hoàn thành chuyển đổi số năm 2023./.
                                                                                                                   Thực hiện: Lan Hương

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC