Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Ý nghĩa ngày Chuyển đổi số quốc qia năm 2023

Ngày 10/10/2023 00:00:00

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia; Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

       Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-Tg quyết định ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia
       Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
        Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
       Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
CĐS 3.jpg
        Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia; Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".
CĐS 5.jpg
         Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:
       - Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
        - Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
        - Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
                                                                                                            Thực hiện: Lan Hương
 

Ý nghĩa ngày Chuyển đổi số quốc qia năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia; Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

       Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-Tg quyết định ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia
       Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
        Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
       Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
CĐS 3.jpg
        Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia; Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".
CĐS 5.jpg
         Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:
       - Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
        - Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
        - Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
                                                                                                            Thực hiện: Lan Hương
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC