Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Học hỏi kinh nghiệm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở 1 số trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao

Ngày 24/03/2023 09:25:00

Thực hiện kế hoạch số 943/UBND-NN của UBND Huyện Yên Định về việc tổ chức cuộc thi " vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu" năm 2023, nhằm tạo môi trường hoạt động để các hội viên hội làm vườn, nông dân tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả vào chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ; thực hiện nghị quyết đại hội Hội làm vườn và trang trại xã Định Liên nhiệm kỳ 2022-2027; ngày 23 tháng 3 năm 2023, Hội làm vườn và trang trại huyện Yên Định tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở 1 số trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã.
              1.jpg

Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng những mô hình trình diễn, tổ chức hội nghị đầu bờ, huy động tổng hợp các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Bên cạnh đó, hôi viên nông dân, hội viên hội làm vườn chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.
             3.jpg

           Những năm gần đây, nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp của xã đã có sự phát triển tích cực, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân.

 4.jpg

Để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thời gian tới, hội làm vườn và trang trại xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con đưa những cây, con có hiệu quả kinh tế cao và áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất; chú trọng phát triển thực hiện các mô hình trồng cây ổi, cây mít,..; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho hội viên./.

                                                                                                        Thực Hiện: Thu Hằng 

Học hỏi kinh nghiệm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở 1 số trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao

Đăng lúc: 24/03/2023 09:25:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 943/UBND-NN của UBND Huyện Yên Định về việc tổ chức cuộc thi " vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu" năm 2023, nhằm tạo môi trường hoạt động để các hội viên hội làm vườn, nông dân tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả vào chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ; thực hiện nghị quyết đại hội Hội làm vườn và trang trại xã Định Liên nhiệm kỳ 2022-2027; ngày 23 tháng 3 năm 2023, Hội làm vườn và trang trại huyện Yên Định tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở 1 số trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã.
              1.jpg

Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng những mô hình trình diễn, tổ chức hội nghị đầu bờ, huy động tổng hợp các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Bên cạnh đó, hôi viên nông dân, hội viên hội làm vườn chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.
             3.jpg

           Những năm gần đây, nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp của xã đã có sự phát triển tích cực, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân.

 4.jpg

Để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thời gian tới, hội làm vườn và trang trại xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con đưa những cây, con có hiệu quả kinh tế cao và áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất; chú trọng phát triển thực hiện các mô hình trồng cây ổi, cây mít,..; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho hội viên./.

                                                                                                        Thực Hiện: Thu Hằng 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC