Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Công an xã Định Liên thông báo về việc tổng kiểm tra cư trú trên địa bàn xã

Ngày 30/10/2023 10:00:00

 Công an xã Định Liên thông báo về việc tổng kiểm tra cư trú  trên địa bàn xã

 Trong thời gian qua Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý cư trú. Tuy nhiên, công tác quản lý cư trú  đôi khi còn lỏng lẻo, nhất là quản lý di biến động dân cư, quản lý tạm trú, quản lý người từ địa phương khác đến cư trú. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân,Công an xã Định Liên đề nghị các hộ gia đình, chủ cơ sở cho thuê nhà ở,… chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cá nhân để phục vụ kiểm tra thông tin khi cán bộ yêu cầu:

1. Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Giấy khai sinh

2. Thông báo về kết quả giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú

3. Hợp đồng thuê nhà

4. Các loại giấy tờ khác như: Giấy đăng ký kết hôn, các loại bằng cấp (cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học…), thẻ bảo hiểm y tế…thể hiện được thông tin cá nhân của mình như: Họ tên, ngày sinh, quê quán.

*Lưu ý:              

- Đối với các công dân chưa đăng ký thường trú (chưa có hộ khẩu), chưa đăng ký tạm trú, hoặc đã chuyển khẩu từ hộ nhà này sang hộ nhà khác hoặc từ thôn này sang thôn khác; gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú như chết (nghĩa là đã đi làm thủ tục khai tử ở ủy ban nhưng chưa đến công an để làm thủ tục xóa khẩu) . Yêu cầu các hộ gia đình đến Công an xã để làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và xóa khẩu theo quy định. Hiện mức xử phạt hành chính với các hành vi trên theo điểm a, khoản 1, điều 9, Nghị đinh 144/2021 (Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

- Các trường hợp vắng mặt tại địa phương liên tục tại nơi tạm trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng thì Công an địa phương sẽ lập biên bản và xóa khẩu theo quy định.

 Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú gồm:

+ Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

+ Đã được đăng ký thưng trú tại chính nơi tạm trú;

+ Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

+ Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mi đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó

- Thời gian bắt đầu tiến hành tổng kiểm tra từ ngày 01/11/2023. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Công an xã Định Liên sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, tổ ANXH tiến hành kiểm tra để đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi đã thông báo, tuyên truyền nếu các hộ gia đình chây ỳ, không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, xóa thường trú, tạm trú Công an xã Định Liên sẽ cùng tổ công tác xử phạt theo đúng quy định.

Công an xã Định Liên trân trọng thông báo để các hộ gia đình biết và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu có liên quan phối hợp với Công an xã, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình./.

 Thực Hiện: Ngọc Vịnh TCA

  

Công an xã Định Liên thông báo về việc tổng kiểm tra cư trú trên địa bàn xã

Đăng lúc: 30/10/2023 10:00:00 (GMT+7)

 Công an xã Định Liên thông báo về việc tổng kiểm tra cư trú  trên địa bàn xã

 Trong thời gian qua Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý cư trú. Tuy nhiên, công tác quản lý cư trú  đôi khi còn lỏng lẻo, nhất là quản lý di biến động dân cư, quản lý tạm trú, quản lý người từ địa phương khác đến cư trú. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân,Công an xã Định Liên đề nghị các hộ gia đình, chủ cơ sở cho thuê nhà ở,… chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cá nhân để phục vụ kiểm tra thông tin khi cán bộ yêu cầu:

1. Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Giấy khai sinh

2. Thông báo về kết quả giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú

3. Hợp đồng thuê nhà

4. Các loại giấy tờ khác như: Giấy đăng ký kết hôn, các loại bằng cấp (cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học…), thẻ bảo hiểm y tế…thể hiện được thông tin cá nhân của mình như: Họ tên, ngày sinh, quê quán.

*Lưu ý:              

- Đối với các công dân chưa đăng ký thường trú (chưa có hộ khẩu), chưa đăng ký tạm trú, hoặc đã chuyển khẩu từ hộ nhà này sang hộ nhà khác hoặc từ thôn này sang thôn khác; gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú như chết (nghĩa là đã đi làm thủ tục khai tử ở ủy ban nhưng chưa đến công an để làm thủ tục xóa khẩu) . Yêu cầu các hộ gia đình đến Công an xã để làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và xóa khẩu theo quy định. Hiện mức xử phạt hành chính với các hành vi trên theo điểm a, khoản 1, điều 9, Nghị đinh 144/2021 (Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

- Các trường hợp vắng mặt tại địa phương liên tục tại nơi tạm trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng thì Công an địa phương sẽ lập biên bản và xóa khẩu theo quy định.

 Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú gồm:

+ Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

+ Đã được đăng ký thưng trú tại chính nơi tạm trú;

+ Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

+ Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mi đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó

- Thời gian bắt đầu tiến hành tổng kiểm tra từ ngày 01/11/2023. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Công an xã Định Liên sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, tổ ANXH tiến hành kiểm tra để đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi đã thông báo, tuyên truyền nếu các hộ gia đình chây ỳ, không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, xóa thường trú, tạm trú Công an xã Định Liên sẽ cùng tổ công tác xử phạt theo đúng quy định.

Công an xã Định Liên trân trọng thông báo để các hộ gia đình biết và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu có liên quan phối hợp với Công an xã, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình./.

 Thực Hiện: Ngọc Vịnh TCA

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC