Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Thông báo khẩn về phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Ngày 25/01/2024 00:00:00

Thông báo Khẩn về việc cấp bách phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

         Căn cứ Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, giải pháp cấp bách phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, Chủ tịch UBND xã thông báo cho bà con nhân dân trong xã để kịp thời ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản như sau:
         - Đối với HTXDVN Định Liên: Khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản đặc biệt là đàn gia súc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động trong việc phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn quản lý. Lấy tháo nước theo từng vùng cao thấp để không xảy ra tình trạng ngập úng dẫn tới thiệt hại về diện tích mạ và diện tích đã gieo trồng.
        - Đối với cán bộ chỉ đạo thôn và trưởng thôn: Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết thiên tai trên địa bàn để thông tin kịp thời trên hệ thống loa của thôn cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.
        - Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp:
      + Về trồng trọt: Tuyệt đối không gieo cấy, sạ trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 0C; che phủ ni lông 100%, tưới giữ ẩm chân mạ đối với diện tích mạ đã gieo; điều tiết duy trì mực nước nông trên mặt ruộng đối với diện tích lúa đã cấy, đã sạ, không bón phân thúc trong những ngày trời rét; tiếp tục thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông, thu hoạch mía, sắn nguyên liệu phù hợp với kế hoạch chế biến của các nhà máy; đồng thời vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất để sản xuất vụ Xuân đảm bảo thời vụ khi thời tiết thuận lợi; kiểm tra rà soát và có phương án dự phòng nguồn giống cây trồng, vật tư để chắm, dặm hoặc phải gieo trồng lại khi rét đậm, rét hại kéo dài.
      + Về chăn nuôi: Những ngày giá rét không chăn thả và không bắt gia súc làm việc, đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 12 0C cần thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt gia súc tại chuồng; áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm; hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn cho vật nuôi, tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch bệnh và tăng sức chống chịu với giá rét; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi…) sưởi ấm cho gia súc. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo quy định.
     + Đối với các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét kém như cá lóc, rô phi... khuyến cáo nhân dân tập trung thu hoạch.
    + Duy trì mực nước ao nuôi trên 1,5 m nước, mặt ao thả 2/3 bèo về phía bắc để chắn gió, góc ao để những sọt rơm, rạ cho cá trú đông, xung quanh bờ ao nên che chắn bằng lá dừa hoặc bằng bạt nilon để tránh gió lùa làm nhiệt độ nước giảm thấp; cho động vật thủy sản ăn đầy đủ số lượng và chất lượng, bổ sung thêm Vitamin C và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng, khi nhiệt độ nước dưới 120C thì ngừng cho ăn. Vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh hoặc thức ăn công nghiệp... Hằng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa các loại phân xuống ao làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước.
       UBND xã thông báo về việc cấp bách phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đề nghị Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện để tránh bị thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại này./.
                                                                                                                                  

Thông báo khẩn về phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Đăng lúc: 25/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thông báo Khẩn về việc cấp bách phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

         Căn cứ Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, giải pháp cấp bách phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, Chủ tịch UBND xã thông báo cho bà con nhân dân trong xã để kịp thời ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản như sau:
         - Đối với HTXDVN Định Liên: Khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản đặc biệt là đàn gia súc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động trong việc phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn quản lý. Lấy tháo nước theo từng vùng cao thấp để không xảy ra tình trạng ngập úng dẫn tới thiệt hại về diện tích mạ và diện tích đã gieo trồng.
        - Đối với cán bộ chỉ đạo thôn và trưởng thôn: Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết thiên tai trên địa bàn để thông tin kịp thời trên hệ thống loa của thôn cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.
        - Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp:
      + Về trồng trọt: Tuyệt đối không gieo cấy, sạ trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 0C; che phủ ni lông 100%, tưới giữ ẩm chân mạ đối với diện tích mạ đã gieo; điều tiết duy trì mực nước nông trên mặt ruộng đối với diện tích lúa đã cấy, đã sạ, không bón phân thúc trong những ngày trời rét; tiếp tục thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông, thu hoạch mía, sắn nguyên liệu phù hợp với kế hoạch chế biến của các nhà máy; đồng thời vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất để sản xuất vụ Xuân đảm bảo thời vụ khi thời tiết thuận lợi; kiểm tra rà soát và có phương án dự phòng nguồn giống cây trồng, vật tư để chắm, dặm hoặc phải gieo trồng lại khi rét đậm, rét hại kéo dài.
      + Về chăn nuôi: Những ngày giá rét không chăn thả và không bắt gia súc làm việc, đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 12 0C cần thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt gia súc tại chuồng; áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm; hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn cho vật nuôi, tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch bệnh và tăng sức chống chịu với giá rét; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi…) sưởi ấm cho gia súc. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo quy định.
     + Đối với các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét kém như cá lóc, rô phi... khuyến cáo nhân dân tập trung thu hoạch.
    + Duy trì mực nước ao nuôi trên 1,5 m nước, mặt ao thả 2/3 bèo về phía bắc để chắn gió, góc ao để những sọt rơm, rạ cho cá trú đông, xung quanh bờ ao nên che chắn bằng lá dừa hoặc bằng bạt nilon để tránh gió lùa làm nhiệt độ nước giảm thấp; cho động vật thủy sản ăn đầy đủ số lượng và chất lượng, bổ sung thêm Vitamin C và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng, khi nhiệt độ nước dưới 120C thì ngừng cho ăn. Vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh hoặc thức ăn công nghiệp... Hằng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa các loại phân xuống ao làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước.
       UBND xã thông báo về việc cấp bách phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đề nghị Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện để tránh bị thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại này./.
                                                                                                                                  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC