Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Thôn Vực Phác, xã Định Liên tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Ngày 04/08/2023 00:00:00

Thôn Vực Phác, xã Định Liên tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Trong thời gian qua, xã Định Liên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước kiềm chế làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nguồn lực tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trở thành địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; không để phát sinh hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự; duy trì và nhân rộng các đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

1.jpg

          UBND xã đã thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng, duy trì, củng cố phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Phối hợp quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư; tăng cường công tác quản lý người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư.Rà soát phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với xây dựng khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội và triển khai phòng chống ma tuý.

3.jpg

          Đặc biệt, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả công tác “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự” đến cấp ủy, chi bộ, cơ quan đơn vị trên toàn xã. Hàng năm, đã chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội đưa vào chuyển hóa..

2.jpg

          Các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy rõ vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện các nội dung trong chương trình kế hoạch chuyển hóa địa bàn đã đề ra; việc triển khai thực hiện đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

4.jpg

          Các cấp ủy, ban ngành đã phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và duy trì khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy các cuộc vận động lớn về phong trào; vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

         

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc “Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

 Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo ANTT xã, sáng ngày 04/8/2023 Chi bộ và nhân dân thôn Vực Phác long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Về dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thôn Vực Phác có các đồng chí:

1. Đ/c Hà Văn Hòa -  Bí thư  BCH Đảng bộ xã

2. Đ/c Nguyễn Trọng Báo-  PBT thường trực – CTHĐND xã

3. Đ/c Đỗ Công Hưng - PBT- Chủ tịch UBND xã
6.jpg

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, ban chỉ đạo ANTT xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức của xã, đại diện nhà trường; các đồng chí bí thư, trưởng các thôn và nhân dân thôn  Vực Phác.
7.jpg

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, an toàn gioa thông; phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, tham gia xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh./.

 8.jpg

  Đồng chí: Hà Văn Hòa Bí thư BCH Đảng bộ, Đồng chí: Đỗ cônrg Hưng PBT, CT UBND Trao giấy khen và quà cho cấp ủy chi bộ thôn Vực Phác.
Thực Hiện: Nguyễn Ngọc Vịnh TCA

Thôn Vực Phác, xã Định Liên tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Đăng lúc: 04/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thôn Vực Phác, xã Định Liên tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Trong thời gian qua, xã Định Liên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước kiềm chế làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nguồn lực tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trở thành địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; không để phát sinh hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự; duy trì và nhân rộng các đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

1.jpg

          UBND xã đã thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng, duy trì, củng cố phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Phối hợp quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư; tăng cường công tác quản lý người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư.Rà soát phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với xây dựng khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội và triển khai phòng chống ma tuý.

3.jpg

          Đặc biệt, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả công tác “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự” đến cấp ủy, chi bộ, cơ quan đơn vị trên toàn xã. Hàng năm, đã chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội đưa vào chuyển hóa..

2.jpg

          Các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy rõ vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện các nội dung trong chương trình kế hoạch chuyển hóa địa bàn đã đề ra; việc triển khai thực hiện đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

4.jpg

          Các cấp ủy, ban ngành đã phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và duy trì khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy các cuộc vận động lớn về phong trào; vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

         

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc “Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

 Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo ANTT xã, sáng ngày 04/8/2023 Chi bộ và nhân dân thôn Vực Phác long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Về dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thôn Vực Phác có các đồng chí:

1. Đ/c Hà Văn Hòa -  Bí thư  BCH Đảng bộ xã

2. Đ/c Nguyễn Trọng Báo-  PBT thường trực – CTHĐND xã

3. Đ/c Đỗ Công Hưng - PBT- Chủ tịch UBND xã
6.jpg

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, ban chỉ đạo ANTT xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức của xã, đại diện nhà trường; các đồng chí bí thư, trưởng các thôn và nhân dân thôn  Vực Phác.
7.jpg

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, an toàn gioa thông; phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, tham gia xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh./.

 8.jpg

  Đồng chí: Hà Văn Hòa Bí thư BCH Đảng bộ, Đồng chí: Đỗ cônrg Hưng PBT, CT UBND Trao giấy khen và quà cho cấp ủy chi bộ thôn Vực Phác.
Thực Hiện: Nguyễn Ngọc Vịnh TCA
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC