Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

UBND xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Ngày 01/07/2024 10:00:00

Ủy ban nhân dân xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện Yên Định, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 25/6/2024 của UBND xã Định Liên về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2.jpg

Sáng ngày 01/7/2024 UBND xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh UBND huyện, thành viên ban chỉ đạo 138 huyện, đại diện Công an huyện

4.jpg

Về phía địa phương có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đồng chí  là Thành viên BCĐ ANTT xã Định Liên; cán bộ Công chức, Lực lượng Công an xã; Bí thư các Chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn. Đặc biệt là  các công dân đăng ký tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Định Liên

5.jpg

1.jpg

Thời gian qua, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở(gồm Công an viên, dân phòng, bảo vệ dân phố) đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an chính quy giữ vững ANTT trên địa bàn. Với lợi thế là người địa phương, nắm rõ thông tin về địa bàn, phong tục, tập quán, truyền thống cũng như uy tín trong làng xã, dòng họ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính là nhân tố quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3.jpg

Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức và hoạt động đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là những bất cập về chính sách pháp luật, các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Mặt khác, quy định về chế độ, chính sách; điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động còn thiếu và chưa thống nhất… Điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong lãnh đạo, quản lý, duy trì, củng cố và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Do đó Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ra đời là phù hợp với thực tiễn khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 30/2023/QH15). Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt hơn và linh hoạt, chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ngày 1/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành; Cùng với đó Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có hiệu lực. Theo Kế hoạch của Bộ Công an lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở sẽ đồng loạt ra mắt trên cả nước, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào ngày 01/7/2024.

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 22/5/2024 của UBND huyện Yên Định; Kế hoạch số 145KH-CAYĐ ngày 08/5/2024 của Công an huyện Yên Định về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND xã Định Liên đã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn xã

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành rà soát lựa chọn mỗi thôn 03 người để dự kiến tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại 04 thôn trên địa bàn xã với tổng 12người/04thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thôn; thông qua các trang Fanpage của Xã, Công an xã, thông qua tuyên truyền lưu động,

          Ngày 25/6/2024 UBND xã ban hành Kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành các bước, quy trình tuyển chọn theo Thông tư số 14 của Bộ Công an, hướng dẫn của Công an huyện. Đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn xã theo Chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện.

          Kế hoạch tuyển chọn được niêm yết công khai tại các trụ sở làm việc ở UBND, HĐND xã và các thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến thời điểm hiện tại công dân đăng ký dự tuyển đã tiến hành nộp hồ sơ theo quy định và Công an xã đã tập hợp được danh sách số người đăng ký dự tuyển trên địa bàn với tổng 12 người tham gia đăng ký dự tuyển

Ngày 1/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành; Cùng với đó Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có hiệu lực. Theo Kế hoạch của Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, huyện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở sẽ đồng loạt ra mắt, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện  của người dân để hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào ngày 01/7/2024. Thông qua tổ chức Lễ ra mắt đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Luật Căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, sau hơn 08 năm triển khai thực hiện đã góp phần không nhỏ trong hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, đem lại hiệu quả và tiện ích cho Nhân dân cũng như cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay trên toàn quốc đã cấp được hơn 80 triệu thẻ Căn cước công dân; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 Bộ, ngành và 63 địa phương, qua đó, đã bước đầu góp phần giảm nhiều thủ tục hành chính, thời gian đi lại và một số giấy tờ cá nhân của người dân

Trước sự phát triển, đổi mới, sáng tạo tiến tới chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, giao dịch dân sự…thì những quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành không đủ và không còn phù hợp để điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan, cần thiết được sửa đổi để tiếp tục thể chế quan điểm của Đảng và khắc phục những hạn chế, bất cập như: thiếu các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước công dân; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân chưa đầy đủ; chưa có quy định về cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực, phấn đấu của Cán bộ chiến sỹ Công an, công tác triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số.
Thực Hiện: Ngọc Vịnh TCA

 

 

  

UBND xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Đăng lúc: 01/07/2024 10:00:00 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện Yên Định, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 25/6/2024 của UBND xã Định Liên về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2.jpg

Sáng ngày 01/7/2024 UBND xã Định Liên tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật Căn cước công dân năm 2023

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh UBND huyện, thành viên ban chỉ đạo 138 huyện, đại diện Công an huyện

4.jpg

Về phía địa phương có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đồng chí  là Thành viên BCĐ ANTT xã Định Liên; cán bộ Công chức, Lực lượng Công an xã; Bí thư các Chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn. Đặc biệt là  các công dân đăng ký tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Định Liên

5.jpg

1.jpg

Thời gian qua, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở(gồm Công an viên, dân phòng, bảo vệ dân phố) đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an chính quy giữ vững ANTT trên địa bàn. Với lợi thế là người địa phương, nắm rõ thông tin về địa bàn, phong tục, tập quán, truyền thống cũng như uy tín trong làng xã, dòng họ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính là nhân tố quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3.jpg

Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức và hoạt động đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là những bất cập về chính sách pháp luật, các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Mặt khác, quy định về chế độ, chính sách; điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động còn thiếu và chưa thống nhất… Điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong lãnh đạo, quản lý, duy trì, củng cố và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Do đó Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ra đời là phù hợp với thực tiễn khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 30/2023/QH15). Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt hơn và linh hoạt, chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ngày 1/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành; Cùng với đó Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có hiệu lực. Theo Kế hoạch của Bộ Công an lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở sẽ đồng loạt ra mắt trên cả nước, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào ngày 01/7/2024.

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 22/5/2024 của UBND huyện Yên Định; Kế hoạch số 145KH-CAYĐ ngày 08/5/2024 của Công an huyện Yên Định về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND xã Định Liên đã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn xã

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành rà soát lựa chọn mỗi thôn 03 người để dự kiến tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại 04 thôn trên địa bàn xã với tổng 12người/04thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thôn; thông qua các trang Fanpage của Xã, Công an xã, thông qua tuyên truyền lưu động,

          Ngày 25/6/2024 UBND xã ban hành Kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành các bước, quy trình tuyển chọn theo Thông tư số 14 của Bộ Công an, hướng dẫn của Công an huyện. Đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn xã theo Chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện.

          Kế hoạch tuyển chọn được niêm yết công khai tại các trụ sở làm việc ở UBND, HĐND xã và các thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến thời điểm hiện tại công dân đăng ký dự tuyển đã tiến hành nộp hồ sơ theo quy định và Công an xã đã tập hợp được danh sách số người đăng ký dự tuyển trên địa bàn với tổng 12 người tham gia đăng ký dự tuyển

Ngày 1/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành; Cùng với đó Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có hiệu lực. Theo Kế hoạch của Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, huyện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở sẽ đồng loạt ra mắt, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện  của người dân để hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào ngày 01/7/2024. Thông qua tổ chức Lễ ra mắt đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Luật Căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, sau hơn 08 năm triển khai thực hiện đã góp phần không nhỏ trong hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, đem lại hiệu quả và tiện ích cho Nhân dân cũng như cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay trên toàn quốc đã cấp được hơn 80 triệu thẻ Căn cước công dân; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 Bộ, ngành và 63 địa phương, qua đó, đã bước đầu góp phần giảm nhiều thủ tục hành chính, thời gian đi lại và một số giấy tờ cá nhân của người dân

Trước sự phát triển, đổi mới, sáng tạo tiến tới chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, giao dịch dân sự…thì những quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành không đủ và không còn phù hợp để điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan, cần thiết được sửa đổi để tiếp tục thể chế quan điểm của Đảng và khắc phục những hạn chế, bất cập như: thiếu các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước công dân; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân chưa đầy đủ; chưa có quy định về cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực, phấn đấu của Cán bộ chiến sỹ Công an, công tác triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số.
Thực Hiện: Ngọc Vịnh TCA

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC