Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Đại Hội đại biểu hội Cựu chiến binh xã Định Liên lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 17/01/2022 00:00:00

Trong 2 ngày 13 và 14/01, Hội CCB xã Định Liên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Thế Hùng, Chủ tịch Hội CCB Huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ, các ngành, đoàn thể xã Định Liên và hơn 100 đại biểu đại diện cho hội viên CCB trong toàn xã về dự Đại hội.

    
Ảnh Đại hội CCB xã Định Liên nhiệm kỳ 2022-2027.jpg


ảnh ĐH CCB.jpg

               Báo cáo Chính trị thông qua tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Định Liên đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết  BCH Hội CCB xã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ở địa phương.


             Trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt 2 chương trình công tác trọng tâm, 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ đó là: Chương trình “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình kinh tế của địa phương giai đoạn 2017-2022”; Chương trình “Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở giai đoạn 2017-2022”. Khâu đột phá thứ nhất “Giúp nhau xóa nhà tạm bợ dột nát”; Khâu đột phá thứ hai  “Giúp nhau phát triển kinh tế”; Khâu đột phá thứ ba “Về việc nâng cao chất lượng hoạt động chi hội”; Khâu đột phá thứ tư “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ hội các cấp”.

                 Để thành viên trong Hội được tiếp cận với chương trình vay vốn ưu đãi, Hội đã ký nhận vay ủy thác vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hiện nay đã có trên 100 hộ gia đình hội viên được vay vốn với số dư lên đến 2,3 tỷ đồng. Đồng thời BCH Hội hàng năm tập trung chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, động viên cán bộ hội viên tự nguyện tham gia các nguồn quỹ như: quỹ tình nghĩa đồng đội, quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất và chăn nuôi. Đến nay quỹ hội toàn xã là 440 triệu đồng, bình quân = 1.200.000 đ/ hội viên, so với nhiệm kỳ trước tăng 360.000đ, chi hội có quỹ cao nhất là 1,3 triệu đồng/hội viên. Ngoài ra, Hội còn phát động cán bộ hội viên tham gia ủng hộ tiền, vật tư, ngày công hàng năm để giúp những đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn, con, em hội viên nhân các ngày lễ 27/7, tết cổ truyền,... với số tiền lên đến 30 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xóa nhà tạm được 1 nhà (Hội viên Nguyễn Văn Hiền thôn Bái Thủy) với số tiền là 10 triệu đồng.

            Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội luôn được quan tâm xây dựng trong sạch vững mạnh (TSVM), đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên được cải thiện nâng lên, tỷ lệ hộ hộ giàu khá tăng nhanh, không có thành viên hội nằm trong hộ nghèo. Hội cũng đã chủ động phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể trong xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức KHKT, đồng thời vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy trong hội đã có nhiều gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình sản xuất kinh doanh giỏi”, nhiều gia đình hội viên phát triển theo mô hình trang trại tổng hợp mang lại nguồn thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Hội luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đa số các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM, Hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội khoá VIII đề ra được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận.

Đại hội cũng đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Thảo luận tại Đại hội, nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.

z3111263760744_cfca223b71db00acc8353fa59d43ef01.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Thế Hùng, Chủ tịch Hội CCB Huyện và đồng chí Hà Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Định Liên đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Định Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Định Liên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng chống dịch COCID- 19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Định Liên giàu đẹp, văn minh.

ảnh BCH khóa mới.jpg
 

Đại hội đại biểu Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đồng chí. BCH đã họp phiên thứ nhất, đồng chí Lê Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí; Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí. Đại hội đại biểu Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị Quyết Đại hội, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: Nguyễn Hằng

 

Đại Hội đại biểu hội Cựu chiến binh xã Định Liên lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 17/01/2022 00:00:00 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14/01, Hội CCB xã Định Liên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Thế Hùng, Chủ tịch Hội CCB Huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ, các ngành, đoàn thể xã Định Liên và hơn 100 đại biểu đại diện cho hội viên CCB trong toàn xã về dự Đại hội.

    
Ảnh Đại hội CCB xã Định Liên nhiệm kỳ 2022-2027.jpg


ảnh ĐH CCB.jpg

               Báo cáo Chính trị thông qua tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Định Liên đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết  BCH Hội CCB xã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ở địa phương.


             Trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt 2 chương trình công tác trọng tâm, 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ đó là: Chương trình “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình kinh tế của địa phương giai đoạn 2017-2022”; Chương trình “Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở giai đoạn 2017-2022”. Khâu đột phá thứ nhất “Giúp nhau xóa nhà tạm bợ dột nát”; Khâu đột phá thứ hai  “Giúp nhau phát triển kinh tế”; Khâu đột phá thứ ba “Về việc nâng cao chất lượng hoạt động chi hội”; Khâu đột phá thứ tư “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ hội các cấp”.

                 Để thành viên trong Hội được tiếp cận với chương trình vay vốn ưu đãi, Hội đã ký nhận vay ủy thác vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hiện nay đã có trên 100 hộ gia đình hội viên được vay vốn với số dư lên đến 2,3 tỷ đồng. Đồng thời BCH Hội hàng năm tập trung chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, động viên cán bộ hội viên tự nguyện tham gia các nguồn quỹ như: quỹ tình nghĩa đồng đội, quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất và chăn nuôi. Đến nay quỹ hội toàn xã là 440 triệu đồng, bình quân = 1.200.000 đ/ hội viên, so với nhiệm kỳ trước tăng 360.000đ, chi hội có quỹ cao nhất là 1,3 triệu đồng/hội viên. Ngoài ra, Hội còn phát động cán bộ hội viên tham gia ủng hộ tiền, vật tư, ngày công hàng năm để giúp những đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn, con, em hội viên nhân các ngày lễ 27/7, tết cổ truyền,... với số tiền lên đến 30 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xóa nhà tạm được 1 nhà (Hội viên Nguyễn Văn Hiền thôn Bái Thủy) với số tiền là 10 triệu đồng.

            Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội luôn được quan tâm xây dựng trong sạch vững mạnh (TSVM), đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên được cải thiện nâng lên, tỷ lệ hộ hộ giàu khá tăng nhanh, không có thành viên hội nằm trong hộ nghèo. Hội cũng đã chủ động phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể trong xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức KHKT, đồng thời vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy trong hội đã có nhiều gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình sản xuất kinh doanh giỏi”, nhiều gia đình hội viên phát triển theo mô hình trang trại tổng hợp mang lại nguồn thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Hội luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đa số các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM, Hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội khoá VIII đề ra được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận.

Đại hội cũng đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Thảo luận tại Đại hội, nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.

z3111263760744_cfca223b71db00acc8353fa59d43ef01.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Thế Hùng, Chủ tịch Hội CCB Huyện và đồng chí Hà Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Định Liên đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Định Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Định Liên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng chống dịch COCID- 19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Định Liên giàu đẹp, văn minh.

ảnh BCH khóa mới.jpg
 

Đại hội đại biểu Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đồng chí. BCH đã họp phiên thứ nhất, đồng chí Lê Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí; Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí. Đại hội đại biểu Hội CCB xã Định Liên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị Quyết Đại hội, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: Nguyễn Hằng

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC